map-marker

Pl. Sant Domènec, 1 - 08759 Vallirana

telephone

93 683 28 46

envelope

secretaria@dominiquesvallirana.com

pointer-up

EDUCAMOS

Projecte educatiu

Els 7 eixos del nostre
projecte educatiu

En el centre del nostre projecte educatiu es troba l’alumne com a persona a la que volem donar una formació humana integral. L’objectiu és que puguin desenvolupar hàbits de treball que els permetin desplegar capacitats intel·lectuals, emocionals i professionals per a poder donar resposta als reptes del món global i donar sentit i benestar a la seva vida. Com ho fem?

Jo al món

Creixem plegats

Around the world

Competec

Creart

Ens cuidem un estil de vida

Aprenem millor

El nostre projecte educatiu es recolza en:

 • Investigacions de la neurociència en matèria educativa i en l’aplicació de metodologies actives en les que l’alumne és el centre del seu aprenentatge.
 • El treball cooperatiu i per projectes
 • Educació emocional i humana
 • Estratègies de pensament
 • Intel·ligències múltiples
 • Desenvolupament de la creativitat
 • Aprenentatge plurilingüe
 • Atenció a la diversitat
 • Tutories personalitzades

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa . Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Howard Gardner de la Universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva , la interacció cara a cara, la responsabilitat individual, les habilitats socials i el processament grupal com a pilars per crear unes comunitats d'aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots, tal com el defineixen els germans Johnson & Johnson de la Universitat de Minnesota dels que hem rebut formació.

L'aprenentatge, basat en la cultura del pensament, segons la teoria de Robert Swartz, utilitzant destreses que afavoreixen el pensament creatiu i crític.

Coneix el nostre Projecte CREA

Mitjançant el projecte CREA formem persones íntegres, capaces de transformar el món des de la seva escala de valors. Treballem perquè els nostres alumnes siguin crítics, resilients, capaços de gestionar les seves emocions i autònoms.

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida...
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços de adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

L'escull de les emocions

L’escull de les emocions és un mesurador d’estat d’ànim que ens serveix d’ eina per incrementar la consciència emocional i el llenguatge emocional. Desenvolupar el llenguatge emocional implica generar un vincle o connexió entre les experiències emotives de cada persona i les paraules associades amb les emocions. D ‘acord amb la teoria de la intel·ligència emocional de Peter Salovery i John Mayer el procés d’identificar i nombrar amb precisió les emocions és el primer pas per entendre-les i posteriorment regular-les. Identificar les causes i els efectes de les nostres emocions ens ajudarà a ser més responsables amb el nostre món interior i a prendre millors decisions.

"Si la pots nombrar la pots dominar". Marc Brakett

Perfil de l'alumne

A Dominiques acompanyem i eduquem al nostre alumnat perquè esdevinguin:

 • Autònoms
 • Crítics
 • Conscients
 • Creatius
 • Compromesos

i així contribueixin a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Al centre del nostre Projecte Educatiu està la persona i la seva singularitat. Una persona que hem de formar com alumne del segle XXI, i amb un perfil per poder donar resposta als reptes de futur i per conviure en una societat global.

 

bubble-pencil

Projectes propis

Projectes de Dominiques Vallirana que donen valor afegit

Filosofia 3/18

Projecte que s'implementa a partir de P3 amb l’objectiu de desenvolupar el pensament i raonament lògic i crític.

Robòtica educativa

 • S’introdueix LEGO WeDo pel cicle superior de primària. D’aquesta manera avancem la introducció de la robòtica amb LEGO de 1r d‟ESO a primària, aconseguint que els alumnes comencin a familiaritzar-se amb el llenguatge de programació i amb petits models de robots creats per ells. Així, a l’ESO es podrà crear adaptacions modulars més complicades que les realitzades fins ara, aconseguint un bon domini algorítmic dels alumnes per la resolució de reptes.
 • Ampliació del material de LEGO Mindstorms per secundària. Incorporació de nous reptes, peces, taulells de joc, sensors, etc. per al desenvolupament de la robòtica en els cursos de 2n i 3r d‟ESO on ja s’ha introduït la matèria i es busca un major aprofundiment.
 • Participació en la First Lego League.
 • Modelatge en 3D.
Tutoria personalitzada
 • L’objectiu d’aquest projecte és fer un acompanyament més individualitzat de l’alumne, on tots els professors d’etapa tindran un grup d‟alumnes del que en faran la tutoria. Seran els tutors personals. A secundària s‟han creat equips docents amb els professors que més hores pasen amb el grup, amb l’objectiu de poder fer un seguiment més proper dels alumnes tutoritzats.
 • Cada alumne definirà el seu Pla Personal amb objectius de millora dels diferents àmbits educatius acadèmics, personals i relacionals.
 • Els objectius s‟estableixen cada curs, és l’alumne qui se’ls marca, garantint sempre el seu protagonisme i la participació i implicació de les famílies.
 • El seguiment dels objectius i de les actuacions fetes per aconseguir-los, es realitza a les entrevistes individuals amb els alumnes i en les trobades amb les famílies que portarà a terme el tutor personal.
 • La redacció dels objectius, la seva valoració i el seu seguiment han de servir per un autoconeixement de l‟alumne i l‟establiment de reptes de millora sempre amb una perspectiva positiva: partint dels seus punts forts i valorant el seu progrés.
IDEA
Projecte d’escola que pretén atendre a l’alumnat que destaca en talents, creativitats i capacitats.
Hort

 • El projecte "El nostre hort" potencia la intel·ligència naturalista dins de les diferents intel·ligències múltiples de l‟alumnat, i promou un espai de convivència, de relació social i de treball cooperatiu entre famílies, alumnes i mestres.
 • L’hort escolar continua promovent un cultiu responsable i racional amb mitjans naturals, que conservin les característiques del sòl, utilitzant tècniques d’agricultura ecològica i alhora fomenta l’aprenentatge de l’ús adequat de l’aigua i dels recursos naturals.
 • Entenem també que és una via per entendre la sostenibilitat mediambiental des d’una experiencia significativa, ja que si els alumnes senten com a propi l’hort i l’entorn natural, aprenen a cuidar-lo i gaudeixen fent-ho.

Projecte de Convivència

Com escola tenim un espai privilegiat per ensenyar i aprendre a viure i conviure, així com per fomentar i liderar la convivència en el propi centre i en l’entorn per aconseguir una major i millor cohesió social. És per això, que aquest projecte és un conjunt d’activitats que el centre desenvolupa a tots els nivells, per a mantenir el bon clima escolar i contribuir a l’èxit personal i acadèmic de tots els alumnes en el marc d’una societat complexa.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website