map-marker

Pl. Sant Domènec, 1 - 08759 Vallirana

telephone

93 683 28 46

envelope

secretaria@dominiquesvallirana.com

L’escola

Som una escola situada al municipi de Vallirana des de l’any 1955

La nostra tasca educativa es centra en acompanyar a tots els nostres alumnes, des de la individualitat de cadascun d’ells, perquè siguin capaços de realitzar el seu projecte de vida acompanyant-los en totes les etapes educatives, des d’Infantil a l’ESO.

Estil
familiar

Dominiques Vallirana és una escola de marcat caràcter familiar on tots els equips, tant docents com no docents tenen com a centre principal de la seva activitat l'educació de cada alumne i de cada alumna perquè sentin que l'escola és el seu lloc al món.

Educació emocional i Cultura del Pensament

A l’escola treballem la gestió de les emocions i el desenvolupament de la interioritat del seu alumnat en el seu camí per descobrir "qui són" i relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida.

A més fomentem la Cultura del Pensament i les Intel·ligències Múltiples per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre.

Escola en valors i
educació interreligiosa

Que n’és d’important una visió àmplia del món! A l'escola impulsem els valors que ens humanitzen: la solidaritat, l’empatia, la col·laboració, l’acollida, l’amor...  així ens preparem millor per conèixer i conviure amb nens i nenes, nois i noies, de diferents nacionalitats, cultures i tradicions religioses. En el fons tots tenim el mateix anhel: Ser feliços! Que n’és d’important una visió àmplia del món!

Missió, Visió i Valors

Acompanyar nens i joves perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Aspirem a que els nostres col·legis siguin comunitats d'aprenentatge obertes, vives i participatives; referents en creativitat i innovació, en què els nostres alumnes siguin reconeguts pel seu nivell competencial, la seva gestió emocional, la seva educació en valors, i compromesos amb una societat plural i globalitzada.

Adaptació al canvi

Compromís

Respecte

Transparència

Treball en equip

Projecte educatiu

Posem en pràctica estratègies de pensament i metodologies actives que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà.

El nostre projecte educatiu es recolza en:

 • Investigacions de la neurociència en matèria educativa i en l’aplicació de metodologies actives en les que l’alumne és el centre del seu aprenentatge.
 • El treball cooperatiu per projectes.
 • Educació emocional i humana.
 • Estratègies de pensament.
 • Intel·ligències múltiples.
 • Desenvolupament de la creativitat.

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa. Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Gardner de la universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva, la interacció cara a cara, la responsabilitat individual i grupal com a pilars per crear unes comunitats de aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots, tal com el defineixen Johnson a Johnson de la universitat de Minnesota dels que hem rebut formació.

L'aprenentatge basat en projectes, projectes intel·ligents, projectes de comprensió, projectes de recerca individual i grupal, l'aprenentatge experiencial i l'aprenentatge basat en el pensament, utilitzant destreses per afavorir el pensament creatiu i crític.

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres.
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada.
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida...
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços de adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

Perfil de l'alumne

L'alumne de Dominiques Vallirana és conscient, autònom, creatiu, compromès i crític.

bubble-pencil

Projectes propis

Projectes de Dominiques Vallirana que donen valor afegit

Filosofia 3/18

Projecte que s'implementa a partir de P3 amb l’objectiu de desenvolupar el pensament i raonament lògic i crític.

Robòtica educativa

 • S’introdueix LEGO WeDo pel cicle superior de primària. D’aquesta manera avancem la introducció de la robòtica amb LEGO de 1r d‟ESO a primària, aconseguint que els alumnes comencin a familiaritzar-se amb el llenguatge de programació i amb petits models de robots creats per ells. Així, a l’ESO es podrà crear adaptacions modulars més complicades que les realitzades fins ara, aconseguint un bon domini algorítmic dels alumnes per la resolució de reptes.
 • Ampliació del material de LEGO Mindstorms per secundària. Incorporació de nous reptes, peces, taulells de joc, sensors, etc. per al desenvolupament de la robòtica en els cursos de 2n i 3r d‟ESO on ja s’ha introduït la matèria i es busca un major aprofundiment.
 • Participació en la First Lego League.
 • Modelatge en 3D.
Tutoria personalitzada
 • L’objectiu d’aquest projecte és fer un acompanyament més individualitzat de l’alumne, on tots els professors d’etapa tindran un grup d‟alumnes del que en faran la tutoria. Seran els tutors personals. A secundària s‟han creat equips docents amb els professors que més hores pasen amb el grup, amb l’objectiu de poder fer un seguiment més proper dels alumnes tutoritzats.
 • Cada alumne definirà el seu Pla Personal amb objectius de millora dels diferents àmbits educatius acadèmics, personals i relacionals.
 • Els objectius s‟estableixen cada curs, és l’alumne qui se’ls marca, garantint sempre el seu protagonisme i la participació i implicació de les famílies.
 • El seguiment dels objectius i de les actuacions fetes per aconseguir-los, es realitza a les entrevistes individuals amb els alumnes i en les trobades amb les famílies que portarà a terme el tutor personal.
 • La redacció dels objectius, la seva valoració i el seu seguiment han de servir per un autoconeixement de l‟alumne i l‟establiment de reptes de millora sempre amb una perspectiva positiva: partint dels seus punts forts i valorant el seu progrés.
IDEA
Projecte d’escola que pretén atendre a l’alumnat que destaca en talents, creativitats i capacitats.
Hort

 • El projecte “El nostre hort” potencia la intel·ligència naturalista dins de les diferents intel·ligències múltiples de l‟alumnat, i promou un espai de convivència, de relació social i de treball cooperatiu entre famílies, alumnes i mestres.
 • L’hort escolar continua promovent un cultiu responsable i racional amb mitjans naturals, que conservin les característiques del sòl, utilitzant tècniques d’agricultura ecològica i alhora fomenta l’aprenentatge de l’ús adequat de l’aigua i dels recursos naturals.
 • Entenem també que és una via per entendre la sostenibilitat mediambiental des d’una experiencia significativa, ja que si els alumnes senten com a propi l’hort i l’entorn natural, aprenen a cuidar-lo i gaudeixen fent-ho.
self-timer

La nostra història

Les nostres escoles