map-marker

Pl. Sant Domènec, 1 - 08759 Vallirana

telephone

93 683 28 46

envelope

secretaria@dominiquesvallirana.com

pointer-up

EDUCAMOS

Secundària

Educació secundària
Eduquem pel futur

L’etapa d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) va dirigida a alumnes amb edats compreses entre els 12 i 16 anys.

Aquesta etapa té com a finalitat aprofundir en el procés educatiu de l'alumne, amb l'adquisició de coneixements, competències i habilitats que completin la seva formació acadèmica i el seu desenvolupament personal.

A l'acabar aquesta etapa de manera satisfactòria, els alumnes obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Després d'aquesta etapa, l'alumne pot continuar la seva formació cursant Cicles formatius de Grau Mitjà o accedir al Batxillerat.

Innovació metodològica
 • Desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples a través de projectes i activitats en totes les àrees de coneixement.
 • Desenvolupament de la cultura del pensament.
 • Treball per projectes en aprenentatge cooperatiu per a desenvolupar la interdependència positiva entre els alumnes, la responsabilitat individual, la interacció cara a cara estimuladora, les habilitats socials i l’avaluació positiva.
 • OnMAT desenvolupa la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Filosofia 318.
 • Robòtica.
 • APS.
Educació emocional
 • El Projecte Look Inside que parteix del model del R.Bisquerra de la UB desenvolupa la competència emocional dels nostres alumnes.
Llengües estrangeres
 • Francès com a 2a llengua estrangera (optativa).
 • Immersions lingüístiques 1r i 2n d’ESO: treball de síntesi.
 • Immersions lingüístiques 3r d’ESO: estada a un país de lengua anglesa i treball de síntesi al sud de França.
 • Immersions lingüístiques 4t d’ESO: viatge final de curs a capital europea.
 • Auxiliar de conversa nadiu a tots els cursos.
 • Diploma DUAL.
Atenció a la diversitat
 • Tutoria individualitzada, seguiment personalitzat i orientació per a la consecució d'objectius marcats per cada alumne.
 • Codocència amb 2 professors a l’aula.
 • Programa IDEA per l’enriquiment creatiu i cognitiu dels alumnes d’altes capacitats i/o alt rendiment amb el seguiment del departament d’orientació format per professionals en psicologia i psicopedagogia.
 • Desdoblaments per al treball en grup reduït a speaking i robòtica.
 • Servei psicopedagògic pel seguiment i orientació de l’alumnat.
 • Atenció individualitzada a l’alumnat amb necessitats educatives d’aprenentatge.
Itineraris 4rt ESO
 • Itinerari Acadèmic de Ciències enfocat a l’alumnat que realitzarà el Batxillerat amb l’opció cientificotecnològica.
 • Itinerari Acadèmic de l’Àmbit Humanístico-Social destinat a l’alumnat que realitzarà l’opció de Ciències Socials o Humanitats del Batxillerat.
 • Itinerari orientat a l’alumnat que realitzarà graus de cicles formatius.
envelope-open

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website