map-marker

Pl. Sant Domènec, 1 - 08759 Vallirana

telephone

93 683 28 46

envelope

secretaria@dominiquesvallirana.com

pointer-up

EDUCAMOS

Primària

Educació Primària
Innovant per a descobrir,
desenvolupar i crear

L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos amb alumnes de sis a onze anys.

A l’Educació Primària ensenyem als nens a aprendre a pensar i actuar de manera integrada, promovem de manera transversal l’adquisició d’hàbits i valors per a resoldre problemes i situacions. Fomentem la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per a aprendre. Desenvolupem la capacitat de esforç i la cultura del treball.

La metodologia que utilitzem està encaminada al desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples i a l’adquisició i desenvolupament de les diferents competències.

Mitjançant els projectes globalitzats, els ambients, els racons i els espais d’aula establim les bases de la cultura del pensament i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples i les competències del segle XXI.

A l’etapa d’Educació Primària treballem la llengua anglesa d’una forma dinàmica i ho reforcem amb la complementària de Science project i de Reading and writing. A més a més fem especial èmfasi en el desenvolupament de la comprensió oral amb l’auxiliar de conversa nadiu i amb el programa Sharing to learn del Departament.

A través del projecte d’educació emocional Look Inside vetllem perquè els alumnes aprenguin a conèixer i gestionar les emocions per poder treballar en un ambient afectuós, saludable i de benestar.

Des de l’Educació Primària seguim l’aprenentatge de les matemàtiques a través del sistema EMAT basat en les Intel·ligències Múltiples el qual permet treballar aquestes d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumne.

Donem continuïtat al projecte Filosofia 318 que treballem al llarg de tota l’escolarització dels nens i nenes, amb l’objectiu de reforçar les habilitats del pensament i enfortint la capacitat reflexiva.

Treballem la competència digital a través de la robòtica educativa amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge per indagació, orientat sobretot en la resolució de problemes, a potenciar la creativitat i la curiositat i a adquirir pensament crític.

El Cicle Superior de l’etapa compta amb el programa IDEA per l’enriquiment creatiu i cognitiu dels alumnes d’altes capacitats i/o alt rendiment

envelope-open

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website