map-marker

Pl. Sant Domènec, 1 - 08759 Vallirana

telephone

93 683 28 46

envelope

secretaria@dominiquesvallirana.com

pointer-up

EDUCAMOS

La nostra història

1936

Durant la Guerra Civil dues germanes beates dominiques procedents de Barcelona van donar la seva vida en aquesta població.

El poble demana una escola per als infants i adolescents, sol·licitud que és acceptada per les germanes. Es col·loca la primera pedra i s’inicia la tasca docent.

1955
1961

Adhesió a la Congregació de Dominiques de l’Ensenyament.

Es realitzen diverses ampliacions amb noves aules i en el pensionat.

1960-1970
1970-1971

Amb el seu interès per atendre a la diversitat, el Centre és pioner en desenvolupar un programa per atendre als alumnes amb un servei d’atenció psicopedagògica en el centre.

S’homologa el centre en estudis d’EGB i BUP.

1975-1976
1979

Es constitueix l’AMPA de l’escola.

Es concedeix el concert educatiu a 8 cursos d’EGB. Els concerts es van anar prorrogant a totes les etapes de forma progressiva.

1986
2007

L’escola s’incorpora a la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament.

Inici del desdoblament en l’etapa d’ESO.

Octubre 2013
Novembre 2015

Passem a formar part del projecte Escola nova 21

El col·legi continua amb la transformació metodològica; a través de les Intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i la gestió adequada d’emocions des del Model Bisquerra.

Desembre 2019

CreaEscola Quality Certificate for Education Website